Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Primene na železnici – Kolosek – Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja – Deo 3: Sistemi šinskih pričvršćenja za drvene pragove i pragove od polimernih kompozita

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja – Deo 4: Sistemi šinskih pričvršćenja za čelične pragove

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja – Deo 5: Sistemi šinskih pričvršćenja za konstrukciju koloseka bez zastora, od tucanika

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja – Deo 7: Specijalni sistemi šinskih pričvršćenja za skretnice, ukrštaje, šine vođice, izolovane šinske spojeve i šinske dilatacione sprave

60.60 Standard objavljen

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 1: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar

60.60 Standard objavljen

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Z021/PKS U092 Saznaj više

Primene na železnici – Kolosek – Šine – Deo 2: Šine za skretnice i ukrštaje koje se povezuju sa Vinjolovim šinama mase 46 kg/m i većih masa po dužnom metru

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Šine – Deo 4: Vinjolove šine mase jednake ili veće od 27 kg/m i manje od 46 kg/m

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Osovinski sklopovii obrtna postolja — Točkovi — Profil površine kotrljanja

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Metoda definisanja zahteva za čvrstoću ramova obrtnih postolja

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus za evakuaciju (samospasilac) - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Parametri za geometrijsko oblikovanje trase – Širina koloseka 1 435 mm i veća

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kolosek – Kvalitet geometrije koloseka – Deo 1: Definisanje parametara geometrije koloseka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Kvalitet geometrije koloseka – Deo 5: Nivoi kvaliteta geometrije koloseka – Kolosek na otvorenoj pruzi, u skretnicama i ukrštajima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Monoblok točkovi – Postupak za tehničko odobrenje – Deo 1: Kovani i valjani točkovi

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Aerodinamika – Deo 5: Zahtevi i postupci ocenjivanja za aerodinamiku u tunelima

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Aerodinamika – Deo 5: Zahtevi i postupci ocenjivanja za aerodinamiku u tunelima - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Aerodinamika – Deo 6: Zahtevi i procedure ispitivanja za ocenu uticaja bočnog vetra

60.60 Standard objavljen