Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) – Tekstura površine: Područja – Deo 606: Nazivne karakteristike nekontaktnih (sa varijacijom fokusa) instrumenata

10.99 Novi projekat se prihvata

Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) – Tekstura površine: Područja – Deo 71: Softverski standardi za merenje

10.99 Novi projekat se prihvata

Opšte tolerancije — Deo 1: Tolerancije dimenzija dužina i uglova bez pojedinačnog označavanja tolerancija

10.99 Novi projekat se prihvata

Uvrtni zavrtnji sa navojem do glave sa šestostranim upustom i ravnim završetkom

10.99 Novi projekat se prihvata

Uvrtni zavrtnji sa navojem do glave sa šestostranim upustom i šiljatim završetkom

10.99 Novi projekat se prihvata

Uvrtni zavrtnji sa navojem do glave sa šestostranim upustom i cilindričnim završetkom

10.99 Novi projekat se prihvata

Uvrtni zavrtnji sa navojem do glave sa šestostranim upustom i prstenastom oštricom na završetku

10.99 Novi projekat se prihvata

Grafički simboli – Boje i znakovi bezbednosti – Registrovani znakovi bezbednosti – Izmena 6

10.99 Novi projekat se prihvata

Elementi zavrtanjskih veza – Zavrtnji, zavrtnji sa navojem do glave i klinovi – Nazivne dužine i dužine navoja

10.99 Novi projekat se prihvata

Mehanička svojstva elemenata zavrtanjskih veza izrađenih od ugljeničnog i legiranog čelika – Deo 1: Zavrtnji, zavrtnji sa navojem do glave i klinovi sa utvrđenim klasama čvrstoće – Krupni i sitni korak navoja

10.99 Novi projekat se prihvata

Kotrljajni ležaji – Igličasti ležaji, serije dimenzija 48, 49 i 69 – Gabaritne dimenzije, geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) i vrednosti tolerancije

10.99 Novi projekat se prihvata

Kotrljajni ležaji - Radijalni sklop igličastih valjčića i kaveza - Gabaritne dimenzije, geometrijske specifikacije proizvoda(GPS) i vrednosti tolerancije

10.99 Novi projekat se prihvata

Tehnički crteži - Previjanje crteža

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Delovi za pričvršćivanje – Osnove vodonične krtosti u čeličnim delovima za pričvršćivanje

60.60 Standard objavljen

Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Kontrola merenjem radnih komada i merna oprema — Deo 4: Pozadina funkcionalnih granica i specifikacionih granica u pravilima odlučivanja

60.60 Standard objavljen

Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS) — Koordinatne merne mašine (CMM): Tehnika za utvrđivanje nesigurnosti merenja — Deo 1: Pregled i metrološke karakteristike

60.60 Standard objavljen

Šestostrane navrtke sa vencem - Navoj sitnog koraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vijci sa šestostranom glavom sa vencem sa metričkim navojem sitnog koraka - Lake serije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda