Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 19.080

Izražavanje performansi analizatora gasa — Deo 6: Fotometrijski analizatori

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala

60.60 Standard objavljen

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-4: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9

60.60 Standard objavljen

Metode ispitivanja za pribor za energetske kablove i za naznačeni napon od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja – Deo 31: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Specifični koeficijent refleksije apsorbera elektromagnetskih talasa u opsegu frekvencija milimetarskih talasa — Metode merenja

60.60 Standard objavljen

Tehnike ispitivanja visokog napona - Definicie I zahtevi za ispitivanje struja I mernih sistema

60.60 Standard objavljen

N017AC Saznaj više

Metoda za određivanje ispitnih i uporednih indeksa stvaranja provodnih staza čvrstih izolacionih materijala

60.60 Standard objavljen

Izražavanje performansi elektrohemijskih analizatora – Deo 4: Kiseonik rastvoren u vodi izmeren amperometrijskim senzorima prekrivenim membranom

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 031: Zahtevi za bezbednost sklopova ručnih i ručno upravljanih sondi za električna ispitivanja i merenja

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-010: Posebni zahtevi za laboratorijske uređaje i opremu za zagrevanje materijala

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-011: Posebni zahtevi za rashladne uređaje

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-011: Posebni zahtevi za rashladne uređaje – Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-012: Posebni zahtevi za uređaje za ispitivanje klimatskih uslova i uslova okoline i ostalu opremu za klimatizaciju

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-012: Posebni zahtevi za uređaje za ispitivanje klimatskih uslova i uslova okoline i ostalu opremu za klimatizaciju – Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-030: Posebni zahtevi za uređaje i opremu koji sadrže ispitna ili merna kola

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-030: Posebni zahtevi za uređaje i opremu koji sadrže ispitna ili merna kola – Izmena 11

60.60 Standard objavljen