Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Lakovi za električnu izolaciju - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Lakovi za impregnaciju koji otvrdnjavaju pri zagrevanju

60.60 Standard objavljen

Lakovi za električnu izolaciju - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale - List 1: Lakovi za impregnaciju koji otvrdnjavaju pri zagrevanju - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali — Određivanje efekta jonizujućeg zračenja — Deo 1: Interakcija zračenja i dozimetrija

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Određivanje uticaja jonizujućeg zračenja na izolacione materijale — Deo 2: Postupci za ozračivanje i ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Određivanje uticaja jonizacionog zračenja - Deo 4: Klasifikacioni sistem za rad u okruženjima u kojima postoji zračenje

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali — Određivanje uticaja jonizujućeg zračenja — Deo 5: Postupci za ocenjivanje starenja tokom rada

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali koji se koriste u otežanim uslovima okoline - Metode ispitivanja za vrednovanje otpornosti prema stvaranju provodnih staza i eroziji

60.60 Standard objavljen

Kombinovani savitljivi materijali za električnu izolaciju — Deo 1: Definicije i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Kombinovani savitljivi materijali za električnu izolaciju -- Deo 2: Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Kombinovani savitljivi materijali za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale

60.60 Standard objavljen

Kombinovani savitljivi materijali za električnu izolaciju — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Savitljiva izolaciona navlaka -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka -- List 151: Ekstrudovana PVC/ nitrilna guma - Opšte namene

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 100: Opšte

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 201: Opšta ispitivanja – Merenje debljine izolacije – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 202: Opšta ispitivanja — Merenje debljine nemetalnog plašta

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi – Metode ispitivanja nemetalnih materijala – Deo 202: Opšta ispitivanja – Merenje debljine nemetalnog plašta – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 203: Opšta ispitivanja — Merenje ukupnih mera

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 302: Električna ispitivanja — Merenje specifične otpornosti jednosmernom strujom na 23 °C i 100 °C mešavine za ispunu

60.60 Standard objavljen