Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 1: Pregled i zahtevi za digitalne radio-sisteme za prenos između više tačaka

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE za radio-opremu za digitalni prenos između više tačaka

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka – Deo 2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE za radio-antene za prenos između više tačaka

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka – Deo 3: Antene sistema za prenos između više tačaka

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim fiksnoj satelitskoj službi, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani evropski standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Satelitski digitalni radio (SDR) sistemi — Deo 1-1: Fizički sloj radio-interfejsa — Spoljašnji fizički sloj

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Satelitski digitalni radio (SDR) sistemi — Deo 1-2: Fizički sloj radio-interfejsa — Unutrašnji fizički sloj sa modulacijom sa jednim nosiocem

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Satelitski digitalni radio (SDR) sistemi — Deo 1-3: Fizički sloj radio-interfejsa — Unutrašnji fizički sloj sa modulacijom sa više nosilaca

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja) – Deo 1: Komplementarna komponenta na zemlji (CGC) za širokopojasne sisteme: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) — Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više