Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja – Deo 31: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje — Posebni zahtevi — Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Posebni zahtevi – Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1) – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Posebni zahtevi – Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1) – Izmena 1 - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Posebni zahtevi - Deo 31: Impulsni izlazni uređaji za elektromehanička i elektronska brojila (samo dvožična)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije (AC) - Posebni zahtevi - Deo 52: Simboli

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje — Posebni zahtevi — Deo 61: Potrošnja električne energije i naponski zahtevi

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije naizmenične struje - Tarife i upravljanje potrošnjom - Deo 11: Posebni zahtevi za elektronske prijemnike upravljačkih audio-talasa

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije naizmenične struje – Tarife i upravljanje potrošnjom – Deo 11: Posebni zahtevi za elektronske prijemnike upravljačkih audio-talasa – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije naizmenične struje – Tarife i upravljanje potrošnjom – Deo 11: Posebni zahtevi za elektronske prijemnike upravljačkih audio-talasa – Izmena 1 - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Tarife i upravljanje potrošnjom - Deo 21:Posebni zahtevi za uklopne časovnike

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije (AC) – Tarife i upravljanje potrošnjom – Deo 21: Posebni zahtevi za uklopne časovnike – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije (AC) – Tarife i upravljanje potrošnjom – Deo 21: Posebni zahtevi za uklopne časovnike – Izmena 1 - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Sistemi naplate - Deo 31: Posebni zahtevi - Naplatna statička brojila aktivne energije (klase 1 i 2)

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 1-0: Okvir za standardizaciju pametnih brojila

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Razmena podataka za očitavanje brojila, tarifu i upravljanje potrošnjom - Deo 21: Direktna lokalna razmena podataka

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM paket — Deo 3-1: Korišćenje lokalnih računarskih mreža preko upredenih parica sa nosećim signalom

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 4-7: DLMS/COSEM transportni sloj za IP mreže

60.60 Standard objavljen