Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 93.100

Primene na železnici — Kolosek — Šine — Deo 1: Vinjolove šine mase 46 kg/m i većih masa po dužnom metru

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Šine – Deo 2: Šine za skretnice i ukrštaje koje se povezuju sa Vinjolovim šinama mase 46 kg/m i većih masa po dužnom metru

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Šine — Deo 3: Šine vođice

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kolosek – Šine – Deo 4: Vinjolove šine mase jednake ili veće od 27 kg/m i manje od 46 kg/m

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Parametri za geometrijsko oblikovanje trase – Širina koloseka 1 435 mm i veća

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kolosek – Kvalitet geometrije koloseka – Deo 1: Definisanje parametara geometrije koloseka

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 2: Merni sistemi — Vozila za merenje parametara geometrije koloseka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Kvalitet geometrije koloseka – Deo 3: Merni sistemi – Mašine za građenje i održavanje koloseka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 4: Merni sistemi — Ručni i laki uređaji

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Primene na železnici – Kolosek – Kvalitet geometrije koloseka – Deo 5: Nivoi kvaliteta geometrije koloseka – Kolosek na otvorenoj pruzi, u skretnicama i ukrštajima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 6: Određivanje kvaliteta geometrije koloseka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Zahtevi bezbednosti za prenosne mašine i šinska kolica za izgradnju i održavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku – Deo 1: Tehnički zahtevi koji se odnose na kretanje

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku – Deo 2: Tehnički zahtevi koji se odnose na premeštanje i rad

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku – Deo 3: Opšti zahtevi za bezbednost

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku – Deo 4: Tehnički zahtevi za kretanje, premeštanje i izvođenje radova na gradskoj železnici

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Primene na železnici – Infrastruktura – Sučeono zavarivanje novih šina varničenjem – Deo 1: Zavarivanje šina od čelika kvaliteta R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT i R400HT u stacionarnom postrojenju

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Primene na železnici — Kolosek — Sučeono zavarivanje šina varničenjem — Deo 2: Sučeono zavarivanje novih šina od čelika kvaliteta R220, R260, R260Mn i R350HT varničenjem pomoću mobilne mašine za zavarivanje na mestima izvan stacionarnog postrojenja za zavarivanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda