Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 4: Izbor stakla koji se odnosi na rizik od povreda ljudi - Smernice za specifikaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od vlaknasto polimernih kompozitnih materijala

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje zategnitih membranskih konstrukcija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini - Deo 15: Ocenjivanje stvaranje mrlja od tanina korišćenjem metode uranjenja u vodu

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost sistema za industrijsku automatizaciju i upravljanje – Deo 1-5: Šema za IEC 62443 bezbednosne profile

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Procena elektromagnetskih polja oko energetskih transformatora

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Zahtevi za validaciju alata za simulaciju koji se koristi za projektovanje sistema napajanja električne vuče – Deo 2: Sistemi gradske železnice jednosmernom (DC) strujom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kontinuirano toplovaljana traka i lim sečen iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika — Tolerancije mera i oblika

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Nerđajući čelici — Deo 2: Tehnički zahtevi za isporuku limova i traka od čelika otpornihna koroziju, za opštu namenu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje niobijuma u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje azota (u tragovima) u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje hroma u gvožđu i čeliku — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Toplovaljani profili od nelegiranih čelika - Deo 2: Dozvoljena odstupanja oblika i mera

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Hladnooblikovani profili od nelegiranih čelika - Deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Hladnooblikovani čelični šipovi - Deo 2: Dozvoljena odstupanja mera i oblika

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Magnetni materijali — Metode određivanja geometrijskih karakteristika čeličnog lima i trake za primenu u elektrotehnici

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Cevne spojnice za sučeono zavarivanje — Deo 4: Plastično prerađeni austenitni i austenitno-feritni (dupleks) nerđajući čelici sa posebnim zahtevima za ispitivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više