Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja mehaničke nečistoće u avionskom gorivu uzorkovanom sa instalacije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom sa disperzijom talasne dužine

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja električne provodljivosti avionskih i destilatnih goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora (tiol-merkaptan) u benzinu, kerozinu, avionskim turbinskim gorivima i destilatnim gorivima (potenciometrijska metoda)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja kiselosti u avionskom turbinskom gorivu

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje donje toplotne vrednosti sagorevanja avionskih goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje karakteristika separacije vode iz avionskog turbinskog goriva pomoću prenosivog separometra

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja slobodne vode i mehaničke nečistoće u destilatnim gorivima (postupci vizuelne kontrole)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora u nafti i naftnim proizvodima rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom sa disperzijom energije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje donje toplotne vrednosti sagorevanja avionskog goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe (precizna metoda)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za kvalitativnu analizu vrsta aktivnog sumpora u gorivima i rastvaračima (doktor-test)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za merenje mazivosti avionskih turbinskih goriva pomoću uređaja sa loptom u cilindru (BOCLE)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za merenje inhibitora zamrzavanja sistema goriva (etarskog tipa) u avionskim gorivima

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više