Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Rudarske oznake i simboli – Obeležavanje jamskih objekata i putokaza

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Provetravanje

60.60 Standard objavljen

Geološke oznake i simboli — Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za magmatske stene na kartama malih i srednjih razmera

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za metamorfne stene na kartama malih i srednjih razmera

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli – Strukturne oznake

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli – Geološke granice

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli – Geološko-vulkanološke oznake

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geološke oznake i simboli – Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli – Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geološke oznake i simboli – Oznake za ležišta mineralnih sirovina

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda