Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Boje i lakovi — Zaštita od korozije zaštitnim sistemima boja — Ocenjivanje poroznosti suvog filma

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi — Vrednovanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda — Deo 3: Ocenjivanje stepena zarđalosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 1: Određivanje slobodnog formaldehida u pakovanju

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 2: Određivanje ukupnog formaldehida u pakovanju

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 3: Određivanje izotiazolinona u pakovanju pomoću LC/UV i LC-MS-MS

10.99 Novi projekat se prihvata

Materijali za prevlaku u prahu – Deo 15: Reologija

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 1: Stepeni zarđalosti i stepeni pripreme čeličnih podloga bez prevlake i čeličnih podloga posle potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 3: Stepeni pripreme zavarenih spojeva, ivica i drugih površina sa nedostacima

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 5: Merenje hlorida na čeličnim površinama pripremljenim za nanošenje boje (otkrivanje jona metodom pomoću cevi)

10.99 Novi projekat se prihvata

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 1: Opšti pigmenti aluminijuma

10.99 Novi projekat se prihvata

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 2: Pigmenti aluminijuma metalizirani u vakuumu

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Prijanjanje prevlaka

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Pregled metoda ispitivanja tvrdoće i otpornosti na habanje prevlaka

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetroturbina – Deo 1: Minimalni zahtevi i starenje

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetroturbina – Deo 2: Određivanje i procena otpornosti na eroziju uzrokovanu kišom, korišćenjem rotirajuće ručke

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetroturbina – Deo 3: Određivanje i procena otpornosti na eroziju uzrokovanu kišom, korišćenjem vodenog mlaza

60.60 Standard objavljen

Određivanje debljine filma prevlake korišćenjem ultrazvučnog merila

60.60 Standard objavljen

Tečna hromatografija pri kritičnim uslovima (LCCC) – Hemijska heterogenost polietilen-oksida

60.60 Standard objavljen