Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Boje i lakovi — Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za površine drveta izložene spoljašnjim uslovima — Ocenjivanje obojenja taninom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi — Materijali za prevlake i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta — Ocena performansi zaptivanja čeonih vlakanaca (trupaca)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Boje i lakovi – Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini – Deo 12: Propustljivost ultraljubičastog i vidljivog zračenja

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini - Deo 8: Određivanje prianjanja na drvo nakon izlaganja vodi ispitivanjem dvostrukim X rezom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi – Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini – Deo 9: Određivanje čvrstoće pri otkidanju

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 1: Klasifikacija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 11: Metode za kondicioniranje pre ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 3: Određivanje propustljivosti vode u tečnom stanju

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 6: Određivanje propustljivosti ugljen-dioksida

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 7: Određivanje svojstava premošćavanja prslina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi – Prevlake aluminijuma i legura aluminijuma za primenu u arhitekturi – Deo 1: Prevlake na bazi termoreaktivnog materijala u prahu

60.60 Standard objavljen

Postrojenja za nanošenje prevlaka — Mašine za nanošenje tečnih organskih materijala za prevlačenje potapanjem i elektroforetskim taloženjem — Zahtevi za bezbednost

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Mašine za snabdevanje i cirkulaciju materijala za prevlačenje pod pritiskom — Zahtevi za bezbednost

60.60 Standard objavljen

Toplotni sistemi za prečišćavanje otpadnih gasova iz opreme za obradu površine — Zahtevi za bezbednost

60.60 Standard objavljen

Mašine za mešanje materijala za prevlačenje — Zahtevi za bezbednost — Deo 1: Mašine za mešanje koje se koriste pri reparaciji vozila

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Deo 1: Opšti uvod

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Deo 2: Određivanje pri oblikovanju ubrizgavanjem

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Materijali za bojenje u plastičnim masama - Određivanje postojanosti boje prema toploti tokom dodavanja materijala za bojenje u plastične mase - Deo 3: Određivanje ispitivanjem u peći

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda