Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 1: Opšti aspekti strategije uzimanja uzoraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 10: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne ćelije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 11: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Uzimanje uzoraka, čuvanje uzoraka i priprema ispitnog uzorka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 12: Strategija uzimanja uzoraka za polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane dibenzo-p-dioksine (PCDD) i policiklične aromatične ugljovodonike (PAH)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 15: Strategija uzimanja uzoraka azot-dioksida (NO2)

60.60 Standard objavljen

Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 19: Strategija uzorkovanja plesni

60.60 Standard objavljen

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 2: Strategija uzimanja uzoraka formaldehida

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 26: Strategija uzimanja uzoraka ugljen-dioksida (CO2);

60.60 Standard objavljen

Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 32: Istraživanje građevinskih objekata u pogledu prisustva zagađujućih materija

60.60 Standard objavljen

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 5: Strategija uzimanja uzoraka lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 7: Strategija uzimanja uzoraka za određivanje koncentracije azbestnih vlakana u vazduhu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Određivanje sumpor-dioksida — Metoda ultraljubičaste fluorescencije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta - Određivanje ukupnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (gasovite i čvrste faze) - Sakupljanje na filtrima sa sorbentom i analiza gasnom hromatografijom sa masenospektrometrijskom detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha — Određivanje ozona u vazduhu ambijenta — Ultraljubičasta fotometrijska metoda

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Duvanski dim u okolini - Procenjivanje njegovog doprinosa respirativnim suspendovanim česticama - Određivanje čestične materije pomoću ultraljubičaste apsorbancije i fluorescencije

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Vazduh u zatvorenom prostoru – Deo 13: Određivanje ukupnih (gasovita i čvrsta faza) polihlorovanih bifenila sličnih dioksinu (PCB) i polihlorovanih dibenzo-p-dioksina/dibenzofurana (PCDD/PCDF) – Sakupljanje na filtrima sa sorbentom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda