Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode — Određivanje odabranih agensa za tretman biljaka i biocidnih proizvoda — Metoda mikroekstrakcije u čvrstoj fazi (SPME) praćena gasnom hromatografijom – masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika — Metoda pomoću elektrohemijskog senzora

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BODn)- Deo 1: Metoda razbraživanja i zasejavanja dodavanjem aliltiouree

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja kadmijuma atomskoapsorpcionom spektrometrijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje nekih organohlornih insekticida, polihlorovanih bifenila i hlorbenzena - Metoda gasne hromatografije posle tečno-tečne ekstrakcije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje fosfora - Spektrometrijska metoda sa amonijum-molibdatom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 1: Titrimetrijska metoda sa N, N-dietil-1,4-fenilendiaminom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora – Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa N,N-dietil-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 3: Metoda jodometrijske titracije za određivanje ukupnog hlora

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje kalcijuma i magnezijuma - Metoda atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje permanganatnog indeksa

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje ugljovodoničnog indeksa - Deo 2: Metoda gasne hromatografije nakon ekstrakcije rastvaračem

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje adsorbovanih organski vezanih halogena (AOX)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje alkaliteta - Deo 1: Određivanje ukupnog i kompozitnog alkaliteta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje alkaliteta - Deo 2: Određivanje karbonatnog alkaliteta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Standardna metoda ispitivanja za određivanje sadržaja isparljivih alkohola u vodi pomoću gasne hromatografije sa direktnim injektovanjem vode

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Merenje biohemijskih parametara – Spektrometrijsko određivanje koncentracije hlorofila

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode- Određivanje polihlorovanih bifenila sličnih dioksinu - Metoda pomoću gasne hromatografije/masene spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda