Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Rad pod naponom- Elektroizolaciona prekrivka

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom -- Uzemljivačka ili uzemljivačka i kratkospojna oprema sa motkama za kratko spajanje - Uzemljenje motkom

60.60 Standard objavljen

Kruti zaštitni prekrivači za rad pod naponom na postrojenjima naizmenične struje - Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom - Prenosna oprema za uzemljenje ili uzemljenje i kratko spajanje

60.60 Standard objavljen

Aluminijumsko uže sa čeličnim žicama za električne svrhe

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom - Obujmice, fazna klešta i pribor

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom -- Indikatori napona -- Deo 2: Otpornički delitelj za upotrebu pri naizmeničnim naponima od 1 kV do 36 kV - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom – Detektori napona – Deo 3: Dvopolni detektor za niski napon

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom – Detektori napona-- Deo 5: Sistemi detekcije napona (VDS)

60.60 Standard objavljen

Nadzemni vodovi - Zahtevi i ispitivanja za opremu

60.60 Standard objavljen

Rad pod naponom -- Ocena usaglašenosti alata, uređaja i opreme

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 3-22: Zahtevi za prenos signala kroz mrežu - Intruzivni sprežni uređaji između faze i zemlje i ekrana i zemlje u srednjenaponskom sistemu (MV)

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-33: Protokoli za komunikaciju podacima - Sloj linka za podatke - Protokol sa uspostavljanjem direktne veze

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-61: Protokoli za komunikaciju podacima - Sloj mreže - Protokol za uspostavljanje direktne veze

60.60 Standard objavljen

Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 6: Pravilo kodiranja A-XDR

60.60 Standard objavljen

Provodnici za nadzemne vodove - Procedure ispitivanja puzanja za licnaste provodnike

60.60 Standard objavljen

Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 000 V – Deo 1: Standardne klase podnosivosti i spojnice

60.60 Standard objavljen

Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 kV - Deo 2: Dimenzionalne i električke karakteristike - Izmena 1

60.60 Standard objavljen