Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) — Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za zemaljske stanice montirane na vozilima (VMES), koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice montirane na vozilima (VMES), koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani evropski standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za fiksne i pokretne zemaljske stanice koje komuniciraju sa satelitskim sistemima koji nisu geostacionarni (NEST) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz i koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Fiksne i pokretne zemaljske stanice koje komuniciraju sa satelitskim sistemima koji nisu geostacionarni (NEST) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Specifikacija funkcionalnog prijemnika satelitske digitalne interaktivne televizije sa povratnim kanalom male brzine podataka preko satelita - Specifikacija sloja modema

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Distribucija satelitskog signala preko jednog koaksijalnog kabla u instalacijama pojedinačnih stanova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Deo 1-1: RF kablovska instalacija za dvosmerne kućne mreže

60.60 Standard objavljen

Međusobna povezivanja satelitske prijemne opreme - Deo 1: Evropa

60.60 Standard objavljen

Međusobna povezivanja satelitske prijemne opreme - Deo 1: Evropa - Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz — Specifikacije radio-frekvencija (RF)

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više