Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 87.040

Boje i lakovi — Određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) — Deo 1: Metoda razlike

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i/ili poluisparljivih organskih jedinjenja (SVOC) — Deo 2: Metoda gasne hromatografije

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promenljivim uslovima – Deo 1: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promenljivim uslovima – Deo 1: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promenljivim uslovima — Deo 2: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno/UV zračenje

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prema "vlažnom ribanju" i čišćenju prevlaka

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na oštećenje

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Deo 9: Zaštitni sistemi boja i laboratorijske metode ispitivanja karakteristika za konstrukcije na moru i srodne konstrukcije

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Osvetljenje i postupak za vizuelno ocenjivanje prevlaka

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Elektrohemijska merenja zaštite čelika pomoću prevlaka boja — Tehnika sa prekidačem struje (CI), tehnika opuštajuće voltametrije (RV) i nestalna DC merenja (DCT)

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Određivanje magljenja na filmovima boje pod uglom od 20 stepeni

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi — Određivanje električne provodljivosti i otpornosti

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Veštačko starenje, uključujući kiselo taloženje

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi - Pregled i priprema uzoraka za ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Standardne ploče za ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Određivanje "zapaljivo/nezapaljivo" - Metoda ravnoteže u zatvorenom sudu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na grebanje – Deo 1: Metoda sa stalnim opterećenjem

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na grebanje – Deo 2: Metoda sa promenljivim opterećenjem

60.60 Standard objavljen