Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje destilacionih karakteristika razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih sa mineralnim uljima za omekšavanje

60.60 Standard objavljen

Geomembrane – Karakteristike koje se zahtevaju za primenu pri izgradnji akumulacija i brana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomembrane – Karakteristike koje se zahtevaju za primenu pri izgradnji kanala

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila – Priprema uzorka

60.60 Standard objavljen

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje homogenosti modifikovanog bitumena tokom skladištenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju – Pravila za uzorkovanje

60.60 Standard objavljen

Veziva, kompozitna veziva i fabrički pripremljene mešavine za podne podloge na bazi kalcijum-sulfata - Deo 1: Definicije i zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Veziva za podne podloge na bazi kalcijum-sulfata – Deo 2: Metode ispitivanja

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Geomembrane – Karakteristike koje se zahtevaju za primenu pri izgradnji tunela i sličnih podzemnih konstrukcija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomembrane – Karakteristike koje se zahtevaju za primenu pri izgradnji mesta za odlaganje tečnog otpada, transfer-stanica za privremeno skladištenje ili sekundarno skladištenje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomembrane – Karakteristike koje se zahtevaju za primenu pri izgradnji skladišta i mesta za odlaganje čvrstog otpada

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na grad

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem sa klatnom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zateznih svojstava modifikovanog bitumena metodom sile razvlačenja

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje čvrstoće veze

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom potapanja u vodu

60.60 Standard objavljen