Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Merenje električne energije - Razmena podataka za očitavanje brojila, tarifu i upravljanje potrošnjom - Deo 21: Direktna lokalna razmena podataka

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM paket — Deo 3-1: Korišćenje lokalnih računarskih mreža preko upredenih parica sa nosećim signalom

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 4-7: DLMS/COSEM transportni sloj za IP mreže

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Razmena podataka za očitavanje brojila, tarifu i upravljanje potrošnjom - Deo 42: Servisi fizičkog sloja i procedure za spojno orijentisanu asinhronu razmenu podataka

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Razmena podataka za očitavanje brojila, tarifu i upravljanje potrošnjom - Deo 46: Sloj linka za podatke korišćenjem HDLC protokola

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije - Razmena podataka za očitavanje brojila, tarifu i upravljanje potrošnjom - Deo 46: Sloj linka za podatke korišćenjem HDLC protokola - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 5-3: DLMS/COSEM aplikativni sloj

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 7-3: Žični i bežični M-Bus komunikacioni profili za lokalne mreže i mreže u neposrednoj blizini

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 7-5: Lokalni profili za prenos podataka za lokalne mreže (LN)

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 7-6: Troslojni komunikacioni profil sa uspostavljanjem veze i zasnovan na HDLC

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-3: PLC S-FSK komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-5: Uskopojasni OFDM G3-PLC komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-5: Uskopojasni OFDM G3-PLC komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-6: Brzi PLC ISO/IEC 12139-1 profil za mreže u neposrednoj blizini

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 9-7: Komunikacioni profil za TCP-UDP/IP mreže

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 11: Metode za kontrolu prijema

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

60.60 Standard objavljen