Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Magnetni materijali — Metode određivanja geometrijskih karakteristika čeličnog lima i trake za primenu u elektrotehnici

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Cevne spojnice za sučeono zavarivanje — Deo 4: Plastično prerađeni austenitni i austenitno-feritni (dupleks) nerđajući čelici sa posebnim zahtevima za ispitivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Čelična žica za opruge – Deo 1: Patentirana hladnovučena čelična žica od nelegiranog čelika za opruge

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Čelik za armiranje betona – Proizvodi od pocinkovanog čelika za armiranje betona

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Tobogani za vodu – Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

U250-3,4,9 Saznaj više

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 1: Određivanje otpornosti na habanje (mikro-Deval)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U071/PKS 2 Saznaj više

Eksplozivne atmosfere — Prevencija i zaštita od eksplozije — Deo 2: Osnovni koncepti i metodologija rudarstva

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Jedinice za sigurno čuvanje — Zahtevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na provalu — Deo 2: Sistemi depozita

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Površine igrališta koje ublažavaju udar – Metode ispitivanja za određivanje ublažavanja udara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar — Deo 5: Kućne priključne linije — Posebni funkcionalni zahtevi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Priboji, kombinovani priboji sa šipovima, priboji sa ukrućenjima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost dizalica - Bezbednosni i zdravstveni zahtevi - Deo 2: Graničnici i indikatorski uređaji

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 8: Zahtevi i metode ispitivanja konektora

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Rastvor amonijaka

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zid-zavese – Propustljivost vazduha – Zahtevi za performanse i klasifikacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zid-zavese – Propustljivost vazduha – Metoda ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda