Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema i pribor za TNG – Cevovodni sistemi i oslonci – TNG u tečnoj fazi i parnoj fazi

60.60 Standard objavljen

Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za resterećenje posuda pod pritiskom za TNG — Zahtevi za popravku

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Oprema i pribor za TNG – Radionice za motorna vozila na TNG – Deo 1: Radni prostor i procedure

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema i pribor za TNG – Radionice za automobile na TNG – Deo 2: Obuka i kompetentnost osoblja

60.60 Standard objavljen

Gasna infrastruktura – Kvalitet gasa – Grupa H

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Oprema i pribor za TNG – Prenosive čelične boce namenjene za ponovno punjenje tečnim naftnim gasom (TNG), čelične boce koje nisu klasično zavarene i lemljene – Periodična kontrola

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Oprema i pribor za TNG – Kompozitni cevovod za upotrebu TNG-a u tečnoj fazi i parnoj fazi pod pritiskom – Konstrukcija i izrada

60.60 Standard objavljen

Gasna infrastruktura – Sistem menadžmenta bezbednošću (SMS) i sistem menadžmenta integritetom cevovoda (PIMS) – Funkcionalni zahtevi

60.60 Standard objavljen

Sistemi za snabdevanje gasom - Cevovodi za zgrade - Najveći radni pritisak do i uključujući 5 bar - Funkcionalne preporuke

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Gasna infrastruktura — Merni sistemi za gas — Funkcionalni zahtevi

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Deo 1: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u akverima

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Deo 2: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u iscrpenim naftnim i gasnim ležištima

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Deo 3: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u sonim kavernama nastalim ispiranjem soli vodom uz primenu rudarskih tehnika

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Deo 4: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u kavernama u stenama

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Deo 5: Funkcionalni zahtevi za površinska postrojenja za skladišta

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Regulatori pritiska gasa za ulazne pritiske do 10 MPa (100 bar)

60.60 Standard objavljen

Boce za gas – Specifikacije i ispitivanje ventila za boce za TNG – Samozatvaranje

60.60 Standard objavljen

Boce za gas – Specifikacije i ispitivanja ventila za boce za TNG – Ručno upravljanje

60.60 Standard objavljen