Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 45: Odnos krutosti pri zatezanju uzorka pre i posle kondicioniranja (SATS)

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 46: Pojava prslina usled niske temperature i svojstva pri ispitivanjima u uslovima jednoaksijalnog zatezanja

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 47: Određivanje sadržaja pepela u prirodnom bitumenu

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 48: Veza između slojeva

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 49: Određivanje trenja nakon poliranja

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 5: Određivanje maksimalne zapreminske mase

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 53: Merenje povećanja kohezije metodom merenja razastiranja

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 54: Nega ispitnih uzoraka mešavina sa bitumenskom emulzijom

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 55: Organoleptičko ocenjivanje kompatibilnosti materijala od koga se sastoji mešavina sa bitumenskom emulzijom

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 56: Priprema uzorka statičkim zbijanjem

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 6: Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 7: Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka pomoću gama zraka

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 8: Određivanje sadržaja šupljina u asfaltnim uzorcima

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 1: Merenje dubine makroteksture površine kolovoza pomoću metode zapreminske ispune

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 3: Merenje horizontalnog oticaja sa površine kolovoza

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 4: Metoda za merenje otpornosti površine na proklizavanje/klizanje - Ispitivanje klatnom

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 5: Određivanje pokazatelja podužne neravnosti

60.60 Standard objavljen

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja –Deo 6: Merenje poprečnih i podužnih profila u opsezima talasnih dužina za ravnost i megateksturu

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda