Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mehanika stena — Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava — Metoda određivanja jednoaksijalne čvrstoće pri pritisku

60.60 Standard objavljen

Mehanika stena — Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava — Metoda određivanja čvrstoće pri zatezanju — Indirektna metoda

60.60 Standard objavljen

Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine – Kalcijum-sulfat – Regulator vremena vezivanja cementa – Klasifikacija i tehnički uslovi

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement – Određivanje zapreminske mase

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement – Određivanje zapreminske mase – Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement - Autoklavno širenje cementa

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Keramičke pločice – Klasifikacija, karakteristike, ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi i označavanje pločica klasa kvaliteta 2 i 3

60.60 Standard objavljen

Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima

90.99 Predlog za povlačenje standarda