Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A, B i C)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije — Sigurnost funkcionisanja — Deo 31-1: Ubrzano ispitivanje pouzdanosti — Povišena temperatura i vlažnost

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije — Sigurnost funkcionisanja — Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije - Sigurnost funkcionisanja - Deo 41: Prognoza pouzdanosti

60.60 Standard objavljen

Bezbednost mašina — Funkcionalna bezbednost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih upravljačkih sistema koji utiču na bezbednost mašina — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije – Posebni zahtevi – Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5S, 1S, 1, 2 i 3)

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije – Posebni zahtevi – Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5S, 1S, 1, 2 i 3) – Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije – Sistemi naplate – Deo 31: Posebni zahtevi – Obračunska statička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2)

60.60 Standard objavljen

Merenje električne energije – Sistemi naplate – Deo 42: Referentni brojevi za transakciju (TRN)

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 3-1: Korišćenje lokalnih računarskih mreža preko upredenih parica sa nosećim signalom

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-2: COSEM klase interfejsa

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup — Deo 8-4: Komunikacioni profili za OFDM PLC PRIME uskopojasne mreže

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije — DLMS/COSEM skup — Deo 8-8: Komunikacioni profil za mreže iz serije ISO/IEC 14908

60.60 Standard objavljen

Identifikacija žila u kablovima i savitljivim kablovima

60.60 Standard objavljen

Električne instalacije u zgradama - Deo 4: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Poglavlje 45: Zaštita od podnapona

60.60 Standard objavljen

Električne instalacije u zgradama — Deo 7-711: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Izložbe, predstave i štandovi

60.60 Standard objavljen

Električne instalacije niskog napona - Deo 1: Osnovni principi, ocena opštih karakteristika, definicije

60.60 Standard objavljen