Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mikrobiologija lanca hrane — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 1: Opšta pravila za pripremanje početne suspenzije i decimalnih razblaženja

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 2: Specifična pravila za pripremanje mesa i proizvoda od mesa

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 3: Specifična pravila za pripremanje ribe i proizvoda od ribe

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje – Deo 3: Specifična pravila za pripremanje ribe i proizvoda od ribe – Izmena 1: Pripremanje uzorka za sirove morske puževe

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 4: Specifična pravila za pripremanje raznovrsnih proizvoda

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 6: Specifična pravila za pripremanje uzoraka uzetih u fazi primarne proizvodnje

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Deo 1: Metoda upotrebe agara po Berd-Parkeru

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Deo 1: Metoda upotrebe agara po Berd-Parkeru – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Deo 2: Metoda upotrebe agara sa plazmom kunića i fibrinogenom

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Deo 2: Metoda upotrebe agara sa plazmom kunića i fibrinogenom – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) - Deo 3: Otkrivanje i MPN tehnika za male brojeve

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Opšti zahtevi i uputstvo za mikrobiološka ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Opšti zahtevi i uputstvo za mikrobiološka ispitivanja — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje broja suspektnog Bacillus cereus - Tehnika brojanja kolonija na 30° C

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za određivanje broja suspektnog Bacillus cereus - Tehnika brojanja kolonija na 30 °C - Izmena 1: Uključivanje opcionih ispitivanja

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Maslac, fermentisani proizvodi od mleka i sveži sir - Određivanje broja mikroorganizama kontaminenata – Tehnika brojanja kolonija na 30 ºC

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-5 Saznaj više

Mleko i proizvodi od mleka — Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama — Deo 1: Ocenjivanje performansi analitičara za brojanje kolonija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-5 Saznaj više

Mleko i proizvodi od mleka — Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama — Deo 2: Određivanje pouzdanosti brojanja kolonija na paralelnim pločama i koraka pri razblaživanju koji slede

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-5 Saznaj više