Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i mešavine sa MEMK-om — Osnova za zahtevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – Motorna metoda fiksnog odnosa kompresije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi - Određivanje destilacionih karakteristika na atmosferskom pritisku - Mikrodestilacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Goriva za motorna vozila – TNG (tečni naftni gas) – Zahtevi i metode ispitivanja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Dizel-gorivo – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) – Deo 1: Metoda ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Sirova nafta,naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje gustine - Laboratorijski merač gustine sa senzorom u vidu oscilujuće U-cevi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje dinamičke viskoznosti i izračunavanje kinematičke viskoznosti - Metoda viskometra pri konstantnom pritisku

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultata – Deo 5: Statističko ocenjivanje slaganja između dve različite metode koje tvrde da mere isto svojstvo

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi — Određivanje ukupnih nečistoća - Deo 1: Srednji destilati i dizel-goriva

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi — Određivanje ukupnih nečistoća - Deo 2: Metilestri masnih kiselina

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa detekcijom indeksa refrakcije

40.60 Završetak javne rasprave

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi – Napon pare – Deo 1: Određivanje napona pare zasićene vazduhom (ASVP) i izračunavanje ekvivalenta napona suve pare (DVPE)

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi – Napon pare – Deo 3: Određivanje napona pare i izračunavanje ekvivalenta napona suve pare (DVPE) (metoda trostruke ekspanzije)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi - Metilestri masnih kiselina (MEMK) za primenu u dizel-motorima i za potrebe zagrevanja — Zahtevi i metode ispitivanja

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

B028-2 Saznaj više

Derivati masti i ulja — Metilestar masne kiseline (MEMK) — Određivanje sadržaja Ca, K, Mg i Na optičkom emisionom spektrometrijom sa induktivno kuplovanom plazmom (ICP OES)

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

B028-2 Saznaj više

Goriva za motorna vozila — Određivanje vrednosti jodnog broja u metilestrima masnih kiselina (MEMK) — Računska metoda iz podataka dobijenih gasnom hromatografijom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

B028-2 Saznaj više

Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo sa visokim sadržajem MEMK-a (B20 i B30) – Zahtevi i metode ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

B028-2 Saznaj više