Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Rudarstvo – Sistemi kontrole kvaliteta vazduha u kabinama operatera – Zahtevi za performanse i metode ispitivanja-Amadman 1 (ISO 23875:2021/Amd 1:2022)

40.60 Završetak javne rasprave

Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Rudarske oznake i simboli - Opasne zone

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Ugalj i koks – Ručno uzimanje uzoraka

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine

10.99 Novi projekat se prihvata

Rudarske oznake i simboli - Provetravanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Podgrađa rudničkih podzemnih prostorija - Klasifikacija i metode određivanja poprečnog preseka

10.99 Novi projekat se prihvata

Rudarstvo, mašine za zemljane radove i građevinske mašine — Bušilice za stene i armature za stene — Zahtevi za bezbednost

10.99 Novi projekat se prihvata

Izvozna postrojenja u rudarstvu - Toranj - Osnove proračuna i konstruisanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Oprema za izvozna postrojenja u rudarstvu - Užetnjača za okruglu užad - Sklop

10.99 Novi projekat se prihvata

Oprema za izvozna postrojenja u rudarstvu - Spojni pribor užeta - Sklop

10.99 Novi projekat se prihvata

Oprema za izvozna postrojenja - Spojni pribor užeta - Svornjak

10.99 Novi projekat se prihvata

Ventilacija rudničkih prostorija - Aksijalni ventilatori za separatno provetravanje radilišta - Tehnički uslovi

10.99 Novi projekat se prihvata

Geološke oznake i simboli – Oznake za geomorfološke elemente

60.60 Standard objavljen

Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva

60.60 Standard objavljen

Standardne metode ispitivanja za približnu analizu uglja i koksa primenom termogravimetrijske analize na makrouzorku

60.60 Standard objavljen