Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje niobijuma u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje azota (u tragovima) u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje hroma u gvožđu i čeliku — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrofotometrijska metoda sa fosforvanadomolibdatom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja sumpora - Gravimetrijska metoda

40.60 Završetak javne rasprave

C017-1 Saznaj više

Čelik - Određivanje sadržaja aluminijuma - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije

40.60 Završetak javne rasprave

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja titana - Spektrofotometrijska metoda sa diantipirilmetanom

10.99 Novi projekat se prihvata

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja sumpora - Metoda infracrvene apsorpcije nakon sagorevanja u indukcionoj peći

10.99 Novi projekat se prihvata

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik - Određivanje ukupnog sadržaja ugljenika - Apsorpciona metoda infracrvene disperzije posle sagorevanja u indukcionoj peći

10.99 Novi projekat se prihvata

C017-1 Saznaj više

Rude gvožđa - Postupci pripreme i uzimanja uzoraka

10.99 Novi projekat se prihvata

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza - Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 1

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 2

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Standardna praksa za postupanje sa opaženim usamljenim vrednostima

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika i livenog gvožđa talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja nerđajućih i legiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna praksa za verifikaciju i korišćenje kontrolnih karti pri spektrohemijskim analizama

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više