Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Termičko raspršivanje — Žice, šipke i pletene žice za plameno i elektrolučno raspršivanje — Klasifikacija i tehnički uslovi isporuke

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Termičko raspršivanje — Raspršivanje i stapanje legura koje sadrže topitelj

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

40.60 Završetak javne rasprave

Termičko raspršivanje — Preporuke za projektovanje konstrukcija komponenata sa prevlakama nanetim termičkim raspršivanjem

40.60 Završetak javne rasprave

Korozija metala i legura - Ispitivanje korozionog zamora - Deo 2: Ispitivanje brzine rasta prsline na uzorcima sa unetom prslinom - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Katodna zaštita sistema cevovoda za transport — Deo 2: Cevovodi za pomorske platforme

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Korozija metala i legura — Korozija u veštačkim atmosferama — Ubrzano ispitivanje korozije izlaganjem kontrolisanim ciklusima vlaženja i povremenim raspršivanjem rastvora soli

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Korozija metala i legura - Korozija i obrastanje u industrijskim sistemima sa rashladnom vodom - Deo 1: Uputstva za sprovođenje probnog procenjivanja korozije i dodataka za kontrolu obrastanja u otvorenim recirkulacionim sistemima sa rashladnom vodom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Korozija metala i legura - Korozija i obrastanje u industrijskim sistemima sa rashladnom vodom - Deo 2: Procenjivanje programa za obradu rashladne vode u pilot postrojenju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Metalne i druge neorganske prevlake — Pregled metoda merenja debljine

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Korozija metala i legura – Ispitivanje naponske korozije – Deo 6: Izrada i primena uzoraka sa unetom prslinom za ispitivanja pri konstantnom opterećenju ili konstantnom otvaranju prsline - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Korozija metala i legura – Rečnik

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Metalne i druge neorganske prevlake – Fosfatne konverzione prevlake na metalima

40.60 Završetak javne rasprave

Ispitivanja korozije u veštačkoj atmosferi pri vrlo malim koncentracijama zagađujućeg gasa (ili gasova) - Izmena 1

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Emajli – Emajlirani aparati za procesna postrojenja – Deo 2: Označavanje i zahtevi za otpornost na hemijsko dejstvo i toplotni šok

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Ispitivanja korozije u veštačkim atmosferama – Ispitivanja raspršivanjem rastvora soli - Izmena 1

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Galvanske anode za katodnu zaštitu u morskoj vodi i slanom mulju

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Korozija metala i legura - Smernice za izbor metoda za zaštitu od atmosferske korozije

10.99 Novi projekat se prihvata