Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

ISS

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za tela koja sprovode aktivnosti verifikacije i validacije

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama — Alati i metode za upravljanje prilikama i idejama- Uputstvo

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

CASCO Saznaj više

Menadžment vrednostima- Funkcionalna analiza, osnovne karakteristike: Zahtevi i uputstvo za primenu i ostvarivanje izlaznih elemenata

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama- Alati i metode za merenje funkcionisanja inovacija- Uputstvo

40.60 Završetak javne rasprave

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama- Sistem menadžmenta inovacijama- Zahtevi

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu — Opšte smernice za primenu ISO 45001:2018

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta merenjem- Zahtevi za merenje procesa i mernu opremu

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama – Osnove i rečnik

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti — Osnove sertifikacije proizvoda i smernice za šeme za sertifikaciju proizvoda

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu — Smernice za organizaciju koje se odnose na prevenciju i upravljanje zaraznim bolestima

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 12: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za saradničke odnose

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 14: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta zapisima

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta kvalitetom - Menadžment izmenama u organizaciji - Procesi

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment imovinom - Smernice za usklađivanje finansijskih i nefinansijskih funkcija u menadžmentu imovinom

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više