Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

ISS

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za tela koja sprovode aktivnosti verifikacije i validacije

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za kompetentnost osoblja za ispitivanje osposobljenosti

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu — Opšte smernice za implementaciju ISO 45001:2018

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

CASCO Saznaj više

Menadžment vrednostima- Funkcionalna analiza, osnovne karakteristike

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama — Alati i metode za menadžment idejama

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama- Alati i metode za merenje funkcionisanja inovacija- Uputstvo

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta merenjem- Zahtevi za merenje procesa i mernu opremu

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama – Osnove i rečnik

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment inovacijama- Sistem menadžmenta inovacijama- Zahtevi

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment kvalitetom- Zadovoljstvo korisnika- Uputstvo za komercijalne elektronske transakcije između poslovnog sistema i potrošača (B2C ECT)

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment kvalitetom- Smernice za razumevanje, vrednovanje i poboljšavanje kulture kvaliteta u organizaciji

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti- Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta- Deo 11: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta (FM) održavanja objekata i opreme

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti- Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta- Deo 13: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za usklađenost

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti- Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta- Deo 8: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta održivog razvoja u zajednicama

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Sistemi menadžmenta kvalitetom - Menadžment izmenama u organizaciji - Procesi

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Menadžment imovinom - Smernice za usklađivanje finansijskih i nefinansijskih funkcija u menadžmentu imovinom

10.99 Novi projekat se prihvata

CASCO Saznaj više

Ocenjivanje menadžmenta inovacijama - Uputstvo

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više

Bezbednost lanca snabdevanja (SCS) — Uputstvo za dobru praksu za male i srednje operatere

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više