Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Autentičnost hrane — Izotopska analiza sirćetne kiseline i vode u sirćetu — Deo 1: 2H-NMR analiza sirćetne kiseline

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Prehrambeni proizvodi - Minimalni zahtevi za performanse za kvantitativno merenje alergena u prehrambenim proizvodima, mleku, jajima, kikirikiju, lešniku, bademu, orahu, indijskom orahu, pekan orahu, brazilskom orahu, pistaćima, makadamiji, pšenici, lupini, susamu, senfu, soji, celeru, ribi, mekušcima i rakovima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Autentičnost hrane -DNK barkodiranje školjkaša i proizvoda dobijenih od školjkaša korišćenjem definisanih mitohondrijalnih segmenata gena 16S rRNK

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Autentičnost hrane –DNK barkodiranje mesa i proizvoda od mesa dobijenih od sisara i živine korišćenjem definisanih segmenata mitohondrijalnog citohroma b i citohroma c oksidaze I

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Autentičnost hrane - Određivanje d13C vrednosti mono- (fruktoze i glukoze), di- i trisaharida u medu tečnom hromatografijom - masenom spektrometrijom odnosa izotopa (LC-IRMS)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom -tehnikom hladnih para (CVAAS) posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom (AFS) -tehnikom hladnih para posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom -tehnikom hladnih para (CVAAS) posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi – DNK bar-kodiranje riba i proizvoda od ribe koristeći određene segmente gena mitohondrijskog citohroma b i mitohondrijskog citohroma c oksidaze I

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Autentičnost hrane – Autentičnost hrane i prevara – Koncepti, termini i definicije

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Autentičnost hrane – Određivanje količine 16-O-metilkafestola, 16-O-metilkafeola i njihovih derivata u prženoj kafi pomoću ¹H-qNMR

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Autentičnost hrane — Određivanje sadržaja 16-O-metilkafestola u sirovoj i prženoj kafi — HPLC metoda

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Prehrambeni proizvodi — Brza metoda za analizu višestrukih visokopolarnih pesticida i njihovih metabolita u prehrambenim proizvodima koja uključuje ekstrakciju zakiseljenim metanolom i merenje pomoću LC ili IC-MS/MS (QuPPe-metoda)

40.60 Završetak javne rasprave

Autentičnost hrane - Kvantifikacija DNK konja u odnosu na DNK sisara u sirovoj govedini (mesu)

40.60 Završetak javne rasprave

Autentičnost hrane – Određivanje odnosa C i/ili N izotopa u hrani pomoću elementarnog analizatora – Masena spektrometrija odnosa izotopa (EA- IRMS)

40.60 Završetak javne rasprave

Hrana životinjskog porekla — Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida korišćenjem analize zasnovane na LC nakon ekstrakcije/razdvajanja acetonitrila i čišćenja disperzivnim SPE

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Prehrambeni proizvodi – Opšte smernice za validaciju kvalitativnih PCR metoda u realnom vremenu – Deo 1: Validacija u jednoj laboratoriji

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi – Određivanje grupe saksitoksina u školjkama – HPLC metoda sa pretkolonskom derivatizacijom peroksidnom ili perjodatnom oksidacijom

10.99 Novi projekat se prihvata