Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Emisije iz stacionarnih izvora - Sistemi za prikupljanje podataka i rukovanje - Deo 4: Specifikacija zahteva za za instalaciju i kontinuirano osiguranje kvaliteta i kontrolu kvaliteta sistema za prikupljanje i rukovanje podacima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vazduha - Vrednovanje pogodnosti merne procedure poređenjem sa zahtevanom mernom nesigurnošću

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ugljen-monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 3: Kriterijumi za performanse i procedure ispitivanja automatizovanih mernih sisitema za monitoring emisije iz stacionarnih izvora

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vazduha — Sertifikacija automatskih mernih sistema — Deo 4: Kriterijumi performansi i procedure ispitivanja automatskih mernih sistema za periodična merenja emisije iz stacionarnih izvora

40.60 Završetak javne rasprave

Ambijentalni vazduh — Određivanje koncentracije broja čestica atmosferskog aerosola

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Čiste sobe i povezana kontrolisana okruženja — Deo 18: Ocena podobnosti potrošnog materijala

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 11: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Uzimanje uzoraka, čuvanje uzoraka i priprema ispitnog uzorka

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore

40.60 Završetak javne rasprave

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne emisije As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti i V

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Vazduh ambijenta — Metoda određivanja koncentracije azot-dioksida difuzionim uzimanjem uzoraka

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Izloženost na radnom mestu — Merenje dermalne izloženosti — Principi i metode

10.99 Novi projekat se prihvata

Čiste sobe i povezana kontrolisana okruženja — Deo 20: Kontrola mikrobiološke kontaminacije

10.99 Novi projekat se prihvata