Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Hidraulične turbine - Ispitivanje sistema za turbinsku regulaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Smernice za specifikaciju sistema za regulaciju hidraulične turbine

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Hidraulične Pelton turbine – Prijemna modelska ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Prijemna ispitivanja na terenu za određivanje performansi hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpni-turbina

10.99 Novi projekat se prihvata

Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektričnih instalacija

10.99 Novi projekat se prihvata

Hidraulične pumpe, akumulacione pumpe i pumpa-turbine - Analiza hidrauličnih tranzijentnih procesa, u odnosu na projektovanje i ispitivanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi za turbinsku regulaciju - pojmovi i definicije

10.99 Novi projekat se prihvata

Standardizovane tehničke specifikacije za upravljanje rotorima hidrauličnih turbina: od projekta do obezbeđenja kvaliteta

10.99 Novi projekat se prihvata

Mehaničke vibracije - Merenje i procena mašinskih vibracija - Kompleti mašina u hidraulično generatorskim sistemima i pumpno-akumulacionim postrojenjeima

10.99 Novi projekat se prihvata

Prijemna ispitivanja na terenu za određivanje performansi hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpnih turbina

60.60 Standard objavljen

Hidraulične turbine - Ispitivanje upravljačkog sistema

60.60 Standard objavljen

Hidraulične turbine — Ispitivanje sistema regulacije — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpne turbine - Procena stvaranja korozije usled kavitacije - Deo 1: Procena u reakcionim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama

60.60 Standard objavljen

Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine — Procena kavitacionih oštećenja — Deo 1: Procena u reakcijskim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Procena pojave korozije na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama usled kavitacije - Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama

60.60 Standard objavljen

Procena kavitacionih oštećenja na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama — Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za merenje na terenu vibracija i pulsacija u hidrauličnim mašinama (turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama)

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektričnih instalacija

60.60 Standard objavljen