Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona iznad 1000 V - Deo 1: Keramičke ili staklene izolatorske jedinice za mreže naizmenične struje - Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kompozitni šuplji izolatori-Izolatori pod pritiskom i bez pritiska za upotrebu u električnoj opremi nazivnog napona većeg od 1 000 V-Definicije,metode ispitivanja, kriterijumi za prijem i preporuke za konstrukciju

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kompozitni šuplji potporni izolatori za podstanice naizmeničnog napona većeg od 1000 V i napona naizmenične struje većeg od 1500 V -Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Spojne priključne zastavice za prolazne izolatore od 250A do 3150A za izolaciju opreme napunjene tečnošću

40.60 Završetak javne rasprave

Ispitivanje radio interferencije visokonaponskih izolatora

40.60 Završetak javne rasprave

Hibridni izolatori jednosmerne i naizmenične struje za primenu u visokonaponskim sistemima većim od 1000V naizmenične struje i 1500 V jednosmerne struje - Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

40.60 Završetak javne rasprave

Nadzemni elektrini vodovi koji prelaze 1 kV naizmenične struje - Deo 2-18: Nacionalni normativni aspekti (NNA) za Švedsku (zasnovani na EN 50341-1:2012)

10.99 Novi projekat se prihvata

Provodnici za nadzemne vodove-Kompozitno jezgro od prednapregnutih žica upotrebljeno kao potporni materijal

10.99 Novi projekat se prihvata

Izolatori za nadzemne vodove-Kompozitni viseći i zatezni izolatori za mreže naizmenične struje nazivnog napona većeg od 1 000 V-Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem nazivnog napona većeg od 1000 V -Termini i definicije, metod ispitivanja i kriterijumi prijema

10.99 Novi projekat se prihvata

Nadzemni vodovi-Zahtevi i ispitivanja za opremu

10.99 Novi projekat se prihvata

Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 000 V-Deo 1:Standardne klase podnosivosti i spojnice

10.99 Novi projekat se prihvata

Visokonaponski izolatori od polimera za unutrašnju i spoljašnju montažu-Opšte definicije, ispitne metode i kriterijumi prihvatljivosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV) -Deo 471: Izolatori

20.00 Novi projekat upisuje se u plan rada komisije za standarde

Nadzemni vodovi - Zahtevi i ispitivanja za opremu

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Izbor i dimenzionisanje visokonaponskih izolatora za upotrebu u uslovima zagađenja - Deo 1: Definicije, informacije i opšti principi

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Izbor i dimenzionisanje visokonaponskih izolatora za upotrebu u uslovima zagađenja - Deo 2: Izolatori od porcelana ili stakla za mreže naizmeničnog napona

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Izbor i dimenzionisanje visokonaponskih izolatora za upotrebu u uslovima zagađenja - Deo 3: Izolatori od polimera za mreže naizmeničnog napona

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Standard za Nemetalni Samonoseći Optički Kabl (ADSS)

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu