Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 302: Zajednički informacioni model (CIM) za potrebe modelovanja dinamičkih procesa

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 457: Dinamički profili

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 3: Bezbednost komunikacionih mreža i sistema – Profili koji uključuju TCP/IP – Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija — Bezbednost podataka i komunikacija — Deo 6: Bezbednost za IEC 60870-5 i derivate

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Upravljanje elektroenergetskim sistemom i odgovarajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 9: Upravljanje ključem digitalne bezbednosti za uređaje u elektroenergetskom sistemu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata – Deo 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju sa IED-ovima u energetskim postrojenjima - Izmena 2

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 11: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za potrebe distribucije

40.60 Završetak javne rasprave

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 9: Interfejs za očitavanje i upravljanje brojilima

40.60 Završetak javne rasprave

Komunikacione mreže i sistemi za automatiku u elektroenergetskim objektima — Deo 10: Ispitivanje usaglašenosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju elektroenergetskih objekata - Deo 6-2: Jezik opisivanja konfiguracije za proširenja interfejsa čovek-mašina

10.99 Novi projekat se prihvata

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-3: Osnovna komunikaciona struktura — Klase zajedničkih podataka - Izmena 2

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi za komunikaciju preko energetskih vodova za primenu u elektroenergetskim sistemima – Deo 2: Terminalna oprema za analogni prenos signala (APLC) - Ispravka

10.99 Novi projekat se prihvata

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju elektroenergetskih objekata – Deo 7-410: Osnovna komunikaciona struktura – Hidroelektrane – Komunikacija za nadzor i upravljanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Deo 8: Interfejs za podršku kupcima

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 303: Zajednički informacioni model (CIM), upravljanje mrežnim modelom

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 459: Okvir za upravljanje informacijama o modelu zajedničke mreže

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 501: Šema opisa resursa za opšti model informacija (CIM RDF)

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi menadžmenta energije i razmena pridruženih informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 14: Evidentiranje događaja u sajber bezbednosti

10.99 Novi projekat se prihvata