Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi za slučaj opasnosti i hitnosti - Deo 1: Sistemi za reagovanje na opasnost i u hitnim slučajevima (EDRS) - Osnovni zahtevi, dužnosti, odgovornosti i aktivnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosti (VSS) - Deo 5-1: Metode ispitivanja okoline zbog kvaliteta performansi slike

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi video nadzora za bezbednosne primene - Deo 6:Ispitivanje performansi i ocenjivanje inteligentnih uređaja i sistema za analizu video sadržaja u realnom vremenu za upotrebu u aplikacijama za video nadzor

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Alarmni sistemi — Sistemi video nadzora (VSS) za korišćenje u bezbednosnim aplikacijama — Deo 2-11: Interop profili za VMS - i cloud VSaaS -sisteme za bezbedne gradove i policiju

40.60 Završetak javne rasprave

Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 2-8: Protivprovalni detektori - Detektori udarca

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

XXX

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Alarmni sistemi - Deo 4: Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda: zahtevi za imunost za komponente požarnih, protivprovalnih, protivprepadnih, CCTV-a, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sistema

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 1: Zahtevi za sistem-Izmena 3

00.60 Donošenje odluke o predlogu novog projekta

Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 3: Oprema za upravljanje i indikaciju

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

XXX

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Alarm systems - External perimeter security systems – Part 7: Application Guidelines

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi video-nadzora za bezbednosne primene - Deo 4: Smernice za upotrebu

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi video-nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama – Deo 5: Specifikacija podataka i kvalitet slike kao performanse kamere

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi za internu komunikaciju u zgradama-Deo 1-1:Sistemski zahtevi-Opšte

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi za internu komunikaciju u zgradama – Deo 1-2: Sistemski zahtevi – Interna komunikacija u zgradama upotrebom internet protokola (IP)

10.99 Novi projekat se prihvata

Alarmni sistemi - Uputstva za postizanje usaglašenosti sa direktivama EC za opremu za alarmne sisteme

60.60 Standard objavljen

Spisak tumačenja o objavljenim standardima za „Alarmne sisteme”

60.60 Standard objavljen

Alarmni sistemi — Termini i definicije

60.60 Standard objavljen