Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Geosintetika — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 8: Merenje sila: senzori za merenje opterećenja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terensko ispitivanje – Deo 1: Ispitivanje statičke penetracije električnim konusom i pijezokonusom

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terensko ispitivanje – Deo 5: Ispitivanje presiometrom u bušotini

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Ispitivanje geotehničkih konstrukcija – Deo 2: Ispitivanje šipova: ispitivanje statičkim zatezanjem

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Geosintetika – Uzimanje uzoraka i pripremanje epruveta za ispitivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Priboji, kombinovani priboji sa šipovima, priboji sa ukrućenjima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Evrokod 7: Geotehničko projektovanje – Deo 1: Opšta pravila

40.60 Završetak javne rasprave

Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 2: Svojstva tla

40.60 Završetak javne rasprave

Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 3: Geotehničke konstrukcije

40.60 Završetak javne rasprave

Geosintetika – Ispitivanje zatezanja uzorka u obliku široke trake

40.60 Završetak javne rasprave

Geosintetika - Određivanje svojstava trenja - Deo 2: Ispitivanje na strmoj ravni

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Čvrstoća unutrašnjih strukturnih slojeva - Deo 2: Geokompoziti

40.60 Završetak javne rasprave

Geosintetika - Određivanje efikasnosti zaštite geosintetikom od oštećenja nastalih udarcem

40.60 Završetak javne rasprave

Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi -Određivanje tečenja i pucanja pri zatezanju

40.60 Završetak javne rasprave

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Terensko ispitivanje — Deo 16: Ispitanje na smicanje u bušotini

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Duboka stabilizacija mešanjem

10.99 Novi projekat se prihvata

Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Duboka stabilizacija tla vibriranjem

10.99 Novi projekat se prihvata

Geosintetika- Statičko ispitivanje proboja (CBR ispitivanje)

10.99 Novi projekat se prihvata