Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Betonski kolovozi — Deo 5: Određivanje napona prianjanja moždanika koji se ugrađuju u betonske kolovoze

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Betonski kolovozi - Deo 6: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na cepanje pri zatezanju cilindričnih betonskih diskova

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 3: Metoda ispitivanja za određivanje penetracije i povratne elastične deformacije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 4: Metoda ispitivanja za određivanje postojanosti prema toploti — Promena u penetracionoj vrednosti

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Površinske obrade — Metode ispitivanja — Deo 1: Stepen razastiranja i tačnost razastiranja veziva i agregata

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 16: Habanje nastalo od pneumatika sa klinovima

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 2: Određivanje granulometrijskog sastava

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 35: Mešanje u laboratoriji

40.60 Završetak javne rasprave

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 8: Određivanje pokazatelja poprečne neravnosti

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 5: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na tečenje

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 1: Određivanje homogenosti

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 2: Određivanje otpornosti na alkalije

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 3: Određivanje sadržaja čvrstih materija i ponašanja isparljivih materija pri isparavanju

40.60 Završetak javne rasprave

Karakterizacija teksture kolovoza korišćenjem površinskih profila - Deo 5: Određivanje megateksture (ISO 13473-5:2009)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 51: Ispitivanje čvrstoće pri površinskom smicanju

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 52: Kondicioniranje u cilju simuliranja starenja usled oksidacije

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Površinske obrade — Metode ispitivanja — Deo 3: Određivanje prionljivosti veziva i agregata Vijalitovom metodom

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda