Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona iznad 1000 V-Deo 1: Keramičke ili staklene izolatorske jedinice za mreže naizmenične struje-Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Veličine i jedinice — Deo 6: Elektromagnetizam

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Potencijalno eksplozivne atmosfere – Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

40.60 Završetak javne rasprave

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV)-Deo 415: Generatorski sistemi sa vetroturbinama

10.99 Novi projekat se prihvata

Međunarodni elektrotehnički rečnik (IEV) -Deo 471: Izolatori

20.00 Novi projekat upisuje se u plan rada komisije za standarde

Potencijalno eksplozivne atmosfere – Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Potencijalno eksplozivne atmosfere – Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 Kv - Deo 1: Keramičke ili staklene lančane jedinice za mreže naizmenične struje - Termini i definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

60.60 Standard objavljen

Izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 Kv - Deo 1: Keramičke ili staklene lančane jedinice za mreže naizmenične struje - Termini i definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem

60.60 Standard objavljen

Keramički i stakleni izolacioni materijali — Deo 1: Definicije i klasifikacija

60.60 Standard objavljen

Specifikacije za plastične folije za električne svrhe -- Deo 1: Definicije i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Specifikacija za trake tkane od staklenih vlakana i staklenih poliesterskih vlakana — Deo 1: Definicije, klasifikacija i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Veličine i jedinice — Deo 6: Elektromagnetizam

60.60 Standard objavljen

Definicije i nomenklatura za ugljene četkice, držače četkica, komutatore i klizne prstenove

60.60 Standard objavljen

Međunarodni elektrotehnički rečnik – Deo 151: Električni i magnetni uređaji

60.60 Standard objavljen

Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 161: Elektromagnetska kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 195: Uzemljenje i zaštita od električnog udara

60.60 Standard objavljen

Međunarodni elektrotehnički rečnik – Deo 212: Čvrsti, tečni i gasoviti električni izolacioni materijali

60.60 Standard objavljen