Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Elektronska naplata putarine – Provera usklađenosti komunikacije autonomnih sistema

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Svemir – Korišćenje pozicioniranja zasnovanog na GNSS-u za drumske inteligentne transportne sisteme (ITS) – Deo 4: Definicije i procedure sistemskog inženjeringa za projektovanje i validaciju ispitnih scenarija

40.60 Završetak javne rasprave

Elektronska naplata putarine – Komunikacija koja se sprovodi u svrhu povećanja lokalizacije kod autonomnih sistema

40.60 Završetak javne rasprave

Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa ISO 12813 – Deo 1: Struktura grupe ispitivanja i ciljevi sprovedenih ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Jednoznačna globalna identifikacija - Izmena 1: Regioni zatvorenog poligona u ravni

40.60 Završetak javne rasprave

Akustika — Određivanje nivoa zvučne snage i nivoa zvučne energije izvora buke na osnovu zvučnog pritiska — Inženjerska metoda za približno slobodno polje iznad refleksione ravni

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Zahtevi za rad panevropskih elektronskih hitnih poziva

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Elektronski sistem naplate – Arhitektura sistema za plaćanje putarine – Deo 3: Rečnik podataka

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 – Deo 1: Struktura skupa ispitivanja i svrha ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 – Deo 2: Rezime skupa ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem za naplatu – Prethodna studija o korišćenju informacija o registracionim tablicama i tehnologijama za automatsko prepoznavanje brojeva na tablicama (ANPR)

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem za naplatu — Smernice za izradu sigurnosnog profila

60.60 Standard objavljen

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni ITS – Upotreba V2I i I2V komunikacija za aplikacije koje se odnose na raskrsnice sa signalizacijom

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem za naplatu – Personalizacija opreme u vozilu – Deo 1: Okvir

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem naplate – Personalizacija opreme smeštene u vozilu (OBE) – Deo 2: Korišćenje namenske komunikacije kratkog dometa

60.60 Standard objavljen

Elektronski sistem za naplatu – Personalizacija opreme smeštene u vozilu (OBE) – Deo 3: Primena kartica sa integrisanim kolom (kolima)

60.60 Standard objavljen

Saobraćajne i putničke informacije - TTI putem protoka podataka kroz transportni protokol ekspertske grupe (TPEG) proširivog označenog jezika (XML) – Deo 1: Uvođenje, uobičajeni tipovi podataka i tpegML

60.60 Standard objavljen

Saobraćajne i putničke informacije - TTI putem protoka podataka kroz transportni protokol ekspertske grupe (TPEG) proširivog označenog jezika (XML) – Deo 2: tpeg-locML

60.60 Standard objavljen