Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Clostridium spp. - Deo 3: Otkrivanje Clostridium perfringens

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Prehrambeni proizvodi - Minimalni zahtevi za performanse za kvantitativno merenje alergena u prehrambenim proizvodima, mleku, jajima, kikirikiju, lešniku, bademu, orahu, indijskom orahu, pekan orahu, brazilskom orahu, pistaćima, makadamiji, pšenici, lupini, susamu, senfu, soji, celeru, ribi, mekušcima i rakovima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mikrobiologija lanca hrane – Validacija metode – Deo 2: Protokol za validaciju alternativnih (zaštićenih) metoda u odnosu na referentnu metodu – Izmena 1

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Validacija metode – Deo 4: Protokol za validaciju metode u pojedinačnoj laboratoriji - Izmena 1: Prilog H - Validacija velikog dela uzorka za ispitivanje za kvalitativne metode

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje mikroorganizama - Opšti zahtevi i definicije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje — Deo 1: Opšta pravila za pripremanje početne suspenzije i decimalnih razblaženja — Izmena 1

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane - Opšti zahtevi i uputstvo za mikrobiološka ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja suspektnih Escherichia coli – Tehnika najverovatnijeg broja - Izmena 1: Uključivanje ispitivanja performansi podloge za kulturu i reagensa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Autentičnost hrane - Kvantifikacija DNK konja u odnosu na DNK sisara u sirovoj govedini (mesu)

40.60 Završetak javne rasprave

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Metoda koja se zasniva na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) u realnom vremenu za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani — Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145

40.60 Završetak javne rasprave

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Metoda koja se zasniva na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) u realnom vremenu za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani — Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145

40.60 Završetak javne rasprave

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Validacija metode — Deo 7: Protokol za validaciju metoda identifikacije mikroorganizama

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella — Deo 4: Identifikacija monofazne Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) pomoću lančane reakcije polimerazi (PCR)

40.60 Završetak javne rasprave

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane, hrane za životinje i vode – Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane – Validacija metode – Deo 3: Protokol za verifikaciju referentnih i validovanih alternativnih metoda u pojedinačnoj laboratoriji - Izmena 1:Verifikacija validovanih identifikacionih metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i tipizaciju Salmonella — Deo 3: Uputstvo za tipizaciju Salmonella spp.

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija lanca hrane — Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella — Deo 3: Uputstvo za serotipizaciju Salmonella spp. — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Metoda koja se zasniva na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) u realnom vremenu za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani — Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i određivanje serogrupa O157, O111, O26, O103 i O145

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više