Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 07.120

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 13: Grafen i odgovarajući dvodimenzionalni (2D) materijali

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Nanotehnologije – Analiza nanoobjekata korišćenjem tehnike asimetričnog toka i uz primenu centrifugalnog polja za razdvajanje tokom protoka

10.99 Novi projekat se prihvata

Nanotehnologije — Uputstvo za metode za nano i mikrotribološka merenja

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije - Jednostavno objašnjenje odabranih pojmova iz serije ISO / IEC 80004

60.60 Standard objavljen

Nanomaterijali – Kvantifikacija nanoobjekata oslobođenih iz praha pri stvaranju aerosola

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije — Uputstvo za proizvoljno obeležavanje robe široke potrošnje koja sadrži proizvedene nanoobjekte

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Raspodela veličina i koncentracija neorganskih nanočestica u vodenim sredinama dobijena primenom masene spektrometrije indukovano kuplovane plazme pojedinačnih čestica

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Magnetni nanomaterijali – Deo 1: Specifikacija karakteristika i merenja za magnetne nanosuspenzije

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Strukturna karakterizacija grafena – Deo 1: Grafen iz praha i disperzije

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Analiza nanoobjekata korišćenjem tehnike asimetričnog toka i uz primenu centrifugalnog polja za razdvajanje tokom protoka

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Zahtevi i preporuke za identifikaciju mernih veličina koje karakterišu nanoobjekte i materijale koji ih sadrže

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 12: Kvantni fenomeni u nanotehnologiji

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 13: Grafen i odgovarajući dvodimenzionalni (2D) materijali

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 3: Ugljenični nanoobjekti

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 4: Nanostrukturni materijali

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 4: Nanostrukturni materijali

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 6: Karakterizacija nanoobjekata

60.60 Standard objavljen

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 8: Procesi nanoproizvodnje

60.60 Standard objavljen