Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 2: Connectors for respiratory applications (ISO/FDIS 80369-2:2024)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove za primenu u zdravstvenoj zaštiti – Deo 20: Uobičajene metode ispitivanja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu – Deo 13: Graduisani regulatori protoka za jednokratnu upotrebu koji su u kontaktu sa tehnikom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ekstrakorporalni sistemi za prečišćavanje krvi - Deo 2: Ekstrakorporalni krvotok za uređaje za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost i bitne performanse uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-40: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse elektromiografa i uređaja za evocirane potencijale

40.60 Završetak javne rasprave

Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu – Deo 4: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa gravitacionim punjenjem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu – Deo 5: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa aparatom za infuziju pod pritiskom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti – Opšti zahtevi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti – Opšti zahtevi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Elastomerni delovi za parenteralne preparate i sredstva za farmaceutsku upotrebu – Deo 5: Funkcionalni zahtevi i ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Infusion equipment for medical use — Part 16: Infusion sets for single use with volumetric infusion controllers

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-24: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse infuzionih pumpi i regulatora

10.99 Novi projekat se prihvata

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove za primenu u zdravstvenoj zaštiti – Deo 5: Priključci koji se primenjuju za naduvavanje manžetni za ekstremitete

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Deo 2: Grafički simboli koji se upotrebljavaju na etiketama i uputstvima

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Deo 3: Sistemi kesa za krv sa ugrađenim obeležjima

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi – Deo 4: Sistemi kesa za aferezu krvi sa integrisanim karakteristikama

10.99 Novi projekat se prihvata

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zaštiti zdravlja — Deo 1: Opšti zahtevi

10.99 Novi projekat se prihvata