Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Ekstrakorporalni sistemi za prečišćavanje krvi - Deo 2: Ekstrakorporalni krvotok za uređaje za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost i bitne performanse uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-40: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse elektromiografa i uređaja za evocirane potencijale

40.60 Završetak javne rasprave

Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu – Deo 4: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa gravitacionim punjenjem

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu – Deo 5: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa aparatom za infuziju pod pritiskom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu – Deo 13: Graduisani regulatori protoka za jednokratnu upotrebu koji su u kontaktu sa tehnikom

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-24: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse infuzionih pumpi i regulatora

10.99 Novi projekat se prihvata

Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zaštiti zdravlja — Deo 1: Opšti zahtevi

10.99 Novi projekat se prihvata

Elastomerni delovi za parenteralne preparate i sredstva za farmaceutsku upotrebu – Deo 5: Funkcionalni zahtevi i ispitivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Luer priključci — Izveštaj radne grupe "Luer oprema" predsedavajućem CEN-a

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sterilni rektalni kateteri za jednokratnu upotrebu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kateteri - Metode ispitivanja savitljivosti katetera sa jednim lumenom i medicinskih cevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Elektromedicinski uređaji — Deo 2-24: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse infuzionih pumpi i regulatora

60.60 Standard objavljen

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-40: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse elektromiografa i uređaja za evocirane potencijale

60.60 Standard objavljen

Elektromedicinski uređaji — Deo 2-41: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse hirurških svetiljki i dijagnostičkih svetiljki

60.60 Standard objavljen

Elektromedicinski uređaji — Deo 2-41: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse hirurških svetiljki i dijagnostičkih svetiljki — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Elektromedicinski uređaji — Deo 2-41: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse hirurških svetiljki i dijagnostičkih svetiljki — Izmena 11

60.60 Standard objavljen