Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Biološka procena medicinskih sredstava - Deo 15: Identifikacija i kvantifikacija proizvoda razgradnje metala i legura

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 17: Uspostavljanje dozvoljenih graničnih vrednosti za ekstrahovane primese

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 7: Ostaci posle sterilizacije etilen-oksidom

10.99 Novi projekat se prihvata

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 1: Vrednovanje i ispitivanje u okviru procesa upravljanja rizikom

10.99 Novi projekat se prihvata

10.99 Novi projekat se prihvata

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 4: Izbor testova za ispitivanje interakcije sa krvlju - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 6: Ispitivanja lokalnih efekata posle implantacije

10.99 Novi projekat se prihvata

Klinička ispitivanja medicinskih sredstava na ljudima – Dobra klinička praksa

10.99 Novi projekat se prihvata

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 1: Vrednovanje i ispitivanje u okviru procesa upravljanja rizikom

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 10: Ispitivanja senzibilizacije kože

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 11: Ispitivanja sistemske toksičnosti

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 12: Pripremanje uzoraka i referentnih materijala

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 13: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda iz medicinskih sredstava na bazi polimera

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 14: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda keramike

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 15: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda metala i legura

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednhovanje medicinskih sredstava – Deo 16: Koncept toksikološko-kinetičke studije za degradacione proizvode i ekstrahovane primese

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 17: Uspostavljanje dozvoljenih graničnih vrednosti za ekstrahovane primese

60.60 Standard objavljen

Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 18: Hemijska karakterizacija materijala medicinskih sredstava u okviru procesa upravljanja rizikom

60.60 Standard objavljen