Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Zavarivanje i srodni postupci - Lista provere uticaja na životnu sredinu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 11: Tri (2-hlor-etil) fosfata (TCEP) u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom (LC-MS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aditivne tehnologije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Pravila za kategorizaciju proizvoda za ocenjivanja životnog ciklusa električnih i elektronskih proizvoda i sistema

40.60 Završetak javne rasprave

Deklaracija materijala – Opšti zahtevi

40.60 Završetak javne rasprave

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 10: Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) u polimerima i elektronskim proizvodima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

10.99 Novi projekat se prihvata

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 13: Jednovremeno određivanje - Polibromovani bifenili, polibromovani difenil-etri i ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

10.99 Novi projekat se prihvata

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 14: Određivanje SCCPs i MCCPs u elektrotehničkim proizvodima pomoću GC-NCI-MS

10.99 Novi projekat se prihvata

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 3-1: Metode ispitivanja proverom — Bitne metode ispitivanja proverom korišćenjem rendgenskog fluorescentnog spektrometra

10.99 Novi projekat se prihvata

Niskonaponske rasklopne aparature i sklopovi – Aspekti životne sredine

10.99 Novi projekat se prihvata

Kvantifikacija i komunikacija GHG emisija i smanjenje emisija/izbegavanje emisija koje potiču od električnih i elektronskih proizvoda, usluga i sistema – Principi, metodologije i uputstva

10.99 Novi projekat se prihvata

Održivi menadžment otpadom koji potiče od električnih i elektronskih uređaja

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastične mase - Aspekti životne sredine - Stanje (razvoja) znanja i metodologija

60.60 Standard objavljen

Zavarivanje i srodni postupci - Lista provere uticaja na životnu sredinu

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Plastične mase – Aspekti životne sredine – Rečnik

60.60 Standard objavljen

Elektromedicinski uređaji – Deo 1-9: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse – Dodatni standard: Zahtevi za projektovanje sa svešću o životnoj sredini – Izmena 2

60.60 Standard objavljen

Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 12: Istovremeno određivanje – Polibromovani bifenili, polibromovani difeniletri i ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 2: Demontaža, razdvajanje i mehanička priprema uzoraka

60.60 Standard objavljen