Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mehanički proizvodi — Red veličine ključnih podataka o životnoj sredini

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje - Izmena 2

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Smernice za fleksibilan pristup faznoj implementaciji

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Smernice za uključivanje cirkulacije materijala u projektovanje i razvoj

10.99 Novi projekat se prihvata

Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Uputstvo za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru kroz ceo životni ciklus

60.60 Standard objavljen

Mašinski proizvodi – Uslovi za postavljanje modela komunikacije u životnoj sredini, uzimajući u obzir sektorske specifičnosti

60.60 Standard objavljen

Mašinski proizvodi – Metodologija smanjenja uticaja na životnu sredinu pri projektovanju i razvoju proizvoda

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Smernice za korišćenje ISO 14001, u vezi sa aspektima i uslovima životne sredine u okviru tematske oblasti životne sredine - Deo 1: Opšte

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Smernice za korišćenje ISO 14001, u vezi sa aspektima i uslovima životne sredine u okviru tematske oblasti životne sredine – Deo 2: Voda

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Smernice za fleksibilan pristup faznoj implementaciji

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Smernice za inkorporaciju eko-dizajna

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom – Smernice za ocenjivanje „due diligence” u vezi sa životnom sredinom

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom – Vrednovanje performansi životne sredine – Smernice

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom – Vodeni otisak – Principi, zahtevi i uputstva

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom — Rečnik

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom – Obračun troškova materijalnih tokova – Uputstvo za praktičnu primenu u lancu snabdevanja

60.60 Standard objavljen

Menadžment životnom sredinom – Komunikacija u vezi sa životnom sredinom – Smernice i primeri

60.60 Standard objavljen

Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više