Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema za zimske službe održavanja — Informacioni sistemi za meteorološka praćenja i prognoze na klimatskom nivou u zoni puta — Deo 4: Metode ispitivanja za stacionarnu opremu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Upravljanje otpadom- Identifikacija i/ili određivanje količine otpada

40.60 Završetak javne rasprave

Čvrsta prerađena goriva

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Uputstvo za procenu rizika prilikom korišćenja i odlaganja muljeva

60.60 Standard objavljen

Otpad – Dokument o najnovijim dostignućima tehnike – Pirohidrolitičko oksidaciono sagorevanje halogena i sumpora praćeno detekcijom jonskom hromatografijom

60.60 Standard objavljen

Oprema za zimske službe održavanja i službe za održavanje puteva — Čvrsti apsorbenti namenjeni za upotrebu na putu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema za zimske službe održavanja — Informacioni sistemi za meteorološka praćenja i prognoze na klimatskom nivou u zoni puta — Deo 4: Metode ispitivanja za stacionarnu opremu;

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija otpada — Uzimanje uzoraka i analiza lako oslobađajućih cijanida ispuštenih u bazene sa jalovinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema i proizvodi za zimsko održavanje — Sredstva za odleđivanje — Deo 3: Ostala čvrsta i tečna sredstva za odleđivanje — Zahtevi i metode ispitivanja

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 1: Kontejneri kapaciteta do 10 000 L sa ravnim ili kupolastim poklopcem koji se podižu pomoću cilindričnih nosača, dvostrukih cilindričnih nosača ili tunelskih nosača – Dimenzije i konstrukcija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 2: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 3: Bezbednosni i zdravstveni zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo – Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo – Deo 2: Dodatni zahtevi za podzemne ili delimično podzemne sisteme

60.60 Standard objavljen

Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo – Deo 3: Preporučeni priključci sistema za podizanje

60.60 Standard objavljen

Plastične vreće za sakupljanje otpada u domaćinstvu — Vrste, zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Z261-5 Saznaj više

Ambalaža - Papirne vreće za sakupljanje otpada u domaćinstvu - Vrste, zahtevi i metode ispitivanja

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Z261-5 Saznaj više

Zemljište, tretirani biootpad, mulj i otpad – Digestija sa smešom hlorovodonične (HCl), azotne (HNO3) i tetrafluoroborne (HBF4) ili fluorovodonične (HF) kiseline radi određivanja elemenata

60.60 Standard objavljen