Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ugljen-monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Klimatizacija gradskih i prigradskih šinskih vozila — Parametri komfora i tipska ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Ambijentalni vazduh — Određivanje koncentracije broja čestica atmosferskog aerosola

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 11: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Uzimanje uzoraka, čuvanje uzoraka i priprema ispitnog uzorka

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore

40.60 Završetak javne rasprave

Ergonomija toplotne sredine - Analitičko utvrđivanje i interpretacija toplotnih komfora korišćenjem proračuna PMV i PPD pokazatelja i lokalnih kriterijuma komfora

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vazduha ambijenta — Uputstvo za merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima;

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Uputstvo za merenje anjona i katjona u PM2,5;

60.60 Standard objavljen

Vazduh okoline - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima — Poreklo, toksičnost, koncentracije i metode merenja

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta - Primena EN 16909 za određivanje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) u PM10 i PM2,5-10

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha ambijenta - Merenje bioaerosola - Deo 1: Određivanje plesni korišćenjem sistema za uzorkovanje sa filtrom i analizaom kulture

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh — Merenje bioaerosola — Deo 2: Planiranje i vrednovanje merenja u dimnoj perjanici postrojenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda