Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Građevinski proizvodi- Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija- Metode određivanja N-nitrozoamina u uzorcima vazduha pripremljenim u skladu sa EN 16516

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ugljen-monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Klimatizacija gradskih i prigradskih šinskih vozila — Parametri komfora i tipska ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Ambijentalni vazduh — Određivanje koncentracije broja čestica atmosferskog aerosola

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 11: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Uzimanje uzoraka, čuvanje uzoraka i priprema ispitnog uzorka

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore

40.60 Završetak javne rasprave

Ergonomija toplotne sredine - Instrumenti za merenje fizičkih količina

40.60 Završetak javne rasprave

Ergonomija toplotne sredine - Analitičko utvrđivanje i interpretacija toplotnih komfora korišćenjem proračuna PMV i PPD pokazatelja i lokalnih kriterijuma komfora

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh ambijenta — Metoda određivanja koncentracije azot-dioksida difuzionim uzimanjem uzoraka

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Kvalitet vazduha ambijenta — Uputstvo za merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima;

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Uputstvo za merenje anjona i katjona u PM2,5;

60.60 Standard objavljen

Vazduh okoline - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima — Poreklo, toksičnost, koncentracije i metode merenja

60.60 Standard objavljen