Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Aditivna proizvodnja plastike - Životna sredina, zdravlje i bezbednost - Metoda ispitivanja za određivanje stope emisije čestica i hemikalija iz ekstruzije materijala za desktop 3D štampač

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aditivne tehnologije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima — Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera — Deo 1: Uzorkovanje čestica iz vazduha

40.60 Završetak javne rasprave

Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima - Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja operatera - Deo 2: Uzorkovanje gasova

40.60 Završetak javne rasprave

Rudarstvo – Sistemi kontrole kvaliteta vazduha u kabinama operatera – Zahtevi za performanse i metode ispitivanja-Amadman 1 (ISO 23875:2021/Amd 1:2022)

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduh na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 1: Zahtevi i izbor metode ispitivanja

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Izloženost na radnom mestu – Ocena dermalne izloženosti nanoobjektima i njenim agregatima i aglomeratima

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja

60.60 Standard objavljen

Vazduh na radnom mestu — Smernice za uzorkovanje inhalabilnih, torakalnih i respiratornih frakcija aerosola

60.60 Standard objavljen

Vazduh na radnom mestu — Proračun koncentracije frakcije aerosola koji utiču na zdravlje iz koncentracije izmerene upotrebom uzorkivača poznatih karakteristika performansi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 1: Izbor instrumenata za specifične primene

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 2: Procena koncentracije čestica iz vazduha korišćenjem optičkog brojača čestica

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 3: Procena koncentracije čestica u vazduhu korišćenjem fotometara;

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Izbor postupaka za merenje hemijskih agensa koji su u skladu sa zahtevima datim u EN 482 i u jednom od sledećih standarda EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 i EN 13936

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu – Merenje mikroorganizama suspendovanih u vazduhu – Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 1: Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 2: Laboratorijsko ispitivanje performansi na osnovu određivanja efikasnosti uzorkovanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 4: Laboratorijsko ispitivanje performansi na osnovu poređenja koncentracija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda