Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Određivanje emisija iz aparata koji sagorevaju gasovita goriva u toku ispitivanja tipa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Emisije iz stacionarnog izvora – Određivanje masene koncentracije formaldehida – Automatska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aditivna proizvodnja plastike - Životna sredina, zdravlje i bezbednost - Metoda ispitivanja za određivanje stope emisije čestica i hemikalija iz ekstruzije materijala za desktop 3D štampač

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne emisije As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti i V

40.60 Završetak javne rasprave

Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za primenu EN ISO 16911-1

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za izradu standardizovanih metoda merenja – Preporuke za strukturu i sadržaj

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja — Metoda uzorkovanja sorpcijom praćena ekstrakcijom rastvarača ili termalnom desorpcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Gasifikacija biomase — Čađ i čestice u nastalim gasovima — Uzimanje uzoraka i analiza

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Smernice za izradu standardizovanih metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida instrumentalnim tehnikama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora – Monitoring žive pomoću sorbentnih cevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije više vrsta gasova - Fourierova transformaciona infracrvena spektroskopija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije fluorisanih jedinjenja izraženih kao HF - Standardna referentna metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje zapreminske koncentracije ugljen-dioksida - Referentna metoda: infracrvena spektrometrija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Emisije iz stacionarnih izvora – Ručna metoda za određivanje masene koncentracije formaldehida – Referentna metoda

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije za PCDD/PCDF i dioksinima slične PCB — Deo 5: Dugotrajno uzorkovanje PCDD/PCDF i PCB

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prenosni električni uređaji za merenje parametara zapaljivih produkata sagorelih gasova — Uputstvo za njihovu upotrebu u procesima puštanja u pogon, servisiranja i održavanja centralnih gasnih bojlera za zagrevanje

60.60 Standard objavljen

Određivanje emisija iz aparata koji sagorevaju gasovita goriva u toku ispitivanja tipa

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda