Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

IInteligentni transportni sistemi – ITS u gradu – Upravljanje kvalitetom vazduha u gradskim područjima

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Električni aparati za detekciju i merenje toksičnih i zapaljivih gasova na parkinzima i u tunelima-Deo 1: Opšti zahtevi za performansama i metode ispitivanja za detekciju i merenje ugljen monoksida i azotnih oksida

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni aparati za detekciju i merenje toksičnih i zapaljivih gasova na parkinzima i u tunelima – Deo 1: Opšti zahtevi za performanse i metode ispitivanja za detekciju i merenje ugljen-monoksida i azotnih oksida – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Mala plovila — Merenje emisije izduvnih gasova klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem — Merenje emisije izduvnih gasova i čestica na ispitnom stolu

60.60 Standard objavljen

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem sa paljenjem sabijanjem — Uređaji za merenje opaciteta i za određivanje koeficijenta apsorpcije svetlosti izduvnog gasa

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Drumska vozila – Komunikacija između vozila i spoljašnje opreme za dijagnostiku koja se odnosi na emisije – Deo 2: Uputstvo za termine, definicije, skraćenice i akronime

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Drumska vozila – Čistoća komponenata i sistema

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Drumska vozila - Metode merenja emisije izduvnih gasova tokom nadzora ili održavanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 1: Sistemi za merenje emisija gasova i čestica na ispitnom stolu

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 2: Merenje emisije izduvnih gasova i čestica u terenskim uslovima

60.60 Standard objavljen

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 3: Postupci ispitivanja za merenje emisije dima izduvnih gasova motora sa paljenjem sabijanjem pomoću dimomera sa filterom

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 4: Ciklusi ispitivanja na ustaljenim i prelaznim režimima za različite primene motora

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 5: Ispitna goriva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 6: Izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanju

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 7: Određivanje familije motora

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 8: Određivanje grupe motora

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova – Deo 9: Ispitni ciklusi i postupci ispitivanja za merenje dima izduvnih gasova motora sa paljenjem sabijanjem pomoću opacimetra

60.60 Standard objavljen

Internal combustion compression-ignition engines — Measurement apparatus for smoke from engines operating under steady-state conditions — Filter-type smokemeter

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 70/SC 8 Saznaj više